De verborgen betekenis achter het concept ‘het Westen’

‘Zonder de computationele methode had ik het grote overkoepelende narratief niet gezien’, vertelt Edo Storm, winnaar van de Digitale Scriptieprijs Geschiedenis 2023. Hij paste word embedding toe op zeven gedigitaliseerde Nederlandse historische kranten van de afgelopen twee eeuwen en zag hoe de term ‘het Westen’ veranderde van een term met een vooral culturele lading tot een meer ideologisch geladen concept. Lees het interview dat ik met hem hield.

Hoe keek de Nederlander door de eeuwen heen naar dieren en planten?

Hoe beleefde een zestiende-eeuwse Nederlander de dieren en planten om zich heen? Wanneer verhuisde het konijn van etenswaar naar huisdier en het paard van vervoersmiddel naar plezierdier? UU promovendus Arjan van Dalfsen start met een ambitieus onderzoek waarbij hij tekst mining toepast op alle gedigitaliseerde Nederlandse teksten van 1550 tot 2000. Lees hier het interview dat ik met hem hield voor de Univeriteit Utrecht.