Wilde dieren in de stad

Steeds meer diersoorten sterven uit in de stad. En daardoor verliezen we langzamerhand de ervaring van natuur. Milieufilosoof Glenn Deliège en geografe Sylvie Van Damme pleiten voor een gedeelde mens-dierruimte. Juist in de stad. Maar hoe? Lees hier het interview dat ik met ze had.